Hal Ehwal Pengguna Selangor

Fokus

Baucar Halal Selangor 2022 Bantu Rakyat Tangani Inflasi

SHAH ALAM, 28 Julai 2022 — Jawatankuasa Tetap Agama Islam, Pengguna dan Industri Halal Negeri Selangor hari ini melancarkan Baucar Halal Selangor 2022 dalam usaha meringankan bebanan rakyat Selangor yang kurang berkemampuan terutamanya dalam menangani cabaran pasca COVID-19 dan peningkatan harga barangan di pasaran.

Dianggarkan seramai 2,800 rakyat Selangor yang berpendapatan bulanan isi rumah kurang daripada Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) bakal menerima manfaat ini. Mereka akan dikenal pasti oleh Pusat Khidmat Rakyat di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri Selangor. Malahan, penerima Bantuan EHSAN juga layak memohon dan akan dipertimbangkan dengan kelulusan Ahli Dewan Negeri (ADUN).

Baucar yang bernilai RM100 ini boleh digunakan untuk membeli barangan keperluan berstatus halal dalam satu transaksi di premis-premis terlibat seperti KOHIJRAH, MYDIN, AZZAINMART PENERAJU KEDAI HALAL dan 99 SPEED MART.

Menurut Pengerusi Jawatankuasa Tetap Agama Islam, Pengguna dan Industri Halal Negeri Selangor Yang Berhormat Mohd Zawawi bin Ahmad Mughni, selain membantu rakyat Selangor, program pemberian baucar ini dilihat dapat memberi sokongan dan promosi kepada produk-produk halal, khasnya dalam kategori mikro dan kecil, lantas memperkasakan industri halal di negeri Selangor dengan lebih menyeluruh.

Fokus

Majlis Pelancaran Bulan Pengguna Kebangsaan Negeri Selangor 2022

SHAH ALAM, 18 MAC 2022 – Majlis Pelancaran Bulan Pengguna Kebangsaan Negeri Selangor 2022 telah disempurnakan oleh YB Tuan Mohd Zawawi bin Ahmad Mughni, Pengerusi Jawatankuasa Tetap Agama Islam, Pengguna dan Industri Halal Selangor merangkap EXCO Kerajaan Negeri Selangor di Central i-City Shah Alam.

Sedutan: Unit Media, KPDNHEP Selangor

Memandangkan isu kepenggunaan merupakan isu penting yang memberi kesan kepada kehidupan rakyat seharian, Kerajaan Negeri Selangor telah menubuhkan Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Pengguna di peringkat Negeri Selangor bagi memastikan kepentingan dan kebajikan para pengguna di Negeri Selangor dititikberatkan.

Selain itu, Jawatankuasa ini juga bertanggungjawab merancang dan menyelaras program-program kepenggunaan serta menyelia dan memantau dasar-dasar berkaitan, termasuk memastikan usaha berterusan dalam meningkatkan tahap kesedaran pengguna terhadap isu semasa melalui kempen-kempen kesedaran yang dilaksanakan secara lancar dan rapi.

Langkah-Langkah Tuntutan Pengguna

01

Kenal Pasti

Pengguna yang tidak berpuas hati dengan kualiti atau harga barangan dan servis harus mengenal pasti jenis tuntutan dengan jelas, iaitu bagi mendapatkan semula wang yang dibayar, gentian semula barangan atau lain-lain.

02

Dokumen

Pastikan pengguna kumpul semua bukti transaksi seperti resit, dokumen perjanjian, surat-surat berkaitan waranti atau sebarang dokumen yang difikirkan perlu.

03

Fail Tuntutan

Isi Borang 1 yang boleh didapati di semua cawangan Tribunal atau muat turun di portal e-Tribunal. Bayaran fi bagi pemfailan Borang 1 adalah sebanyak MYR5.

04

Hantar

Selesai pendaftaran, pengguna juga harus menyerahkan salinan Borang 1 kepada penentang sama ada secara personal (by hand) atau menggunakan pos berdaftar. Kemudian hadir ke Tribunal pada tarikh yang telah ditetapkan untuk mengemukakan kes di hadapan Pengerusi Tribunal.

Kepenggunaan

SIAPA PENGGUNA?

Pengguna merupakan individu yang memperoleh atau menggunakan barang dan perkhidmatan dari pasaran terbuka untuk keperluan atau kegunaan diri sendiri, rumah tangga serta isi rumah.

PERANAN

Pengguna perlu tingkatkan pengetahuan mengenai trend harga dan isu kepenggunaan demi membudayakan gaya hidup lestari.

HAK

Pengguna berhak untuk membuat aduan, termasuk mendapat penghakiman yang adil serta menerima pampasan untuk setiap pembelian atau servis yang tidak memuaskan.

Hak-hak Anda Sebagai Pengguna

Hak pengguna dilindungi dibawah Akta Pelindungan Pengguna 1999 (Akta 599)

Keperluan Asas

Pengguna berhak mendapatkan barang dan perkhidmatan asas seperti makanan yang mencukupi dan selamat, pakaian, perumahan, kemudahan kesihatan dan pendidikan bagi menjamin kelangsungan hidup.

Keselamatan

Pengguna berhak untuk dilindungi daripada sebarang produk atau perkhidmatan yang boleh membahayakan kesihatan manusia.

Maklumat

Pengguna berhak untuk mendapatkan maklumat yang lengkap serta tepat seperti isi kandungan, tarikh luput, harga, tanda halal dan sebagainya demi memudahkannya membuat keputusan yang bijak.

Pilihan

Pengguna berhak untuk membuat keputusan ketika memilih sesuatu barang atau perkhidmatan dengan jaminan barangan atau perkhidmatan tersebut dalam keadaan memuaskan.

Bersuara

Pengguna berhak menyuarakan pendapat dalam hal-hal berkaitan bagi memastikan kepentingan pengguna mendapat pertimbangan sewajarnya dalam penggubalan dan pelaksanaan dasar kerajaan, serta dalam pembangunan produk dan perkhidmatan oleh pengeluar.

Ganti Rugi

Pengguna berhak mendapatkan ganti rugi atau pampasan terhadap barang rosak, tidak berkualiti atau perkhidmatan yang tidak memuaskan.

Pendidikan Kepenggunaan

Pengguna berhak mendapat pendidikan kepenggunaan yang mencukupi serta berterusan demi menjadi pengguna yang lebih bijak.

Alam Sekitar yang Sihat dan Selamat

Pengguna berhak hidup dan bekerja dalam persekitaran yang bersih dan sihat serta bebas daripada sebarang keadaan yang berbahaya.

Jenis-jenis Eksploitasi ke atas Pengguna

Penipuan Perkhidmatan

Penipuan Harga

Penipuan Transaksi Internet

Jualan Bahan Petroleum

Tiada Tanda Harga

Bengkel Kenderaan Bermotor

Perkhidmatan Telekomunikasi

Penipuan Gores Dan Menang

Penipuan Perjanjian Sewa Beli

Penyelewengan Jualan Langsung

Saluran Aduan Pengguna

Portal e-aduan.kpdnhep: https://eaduan.kpdnhep.gov.my/

Pusat panggilan (call centre): 1 800 886 800

E-mel:
e-aduan@kpdnhep.gov.my

Ez ADU KPDNHEP
(aplikasi telefon pintar)

Surat rasmi ke Pejabat KPDNHEP berdekatan

Hadir sendiri ke Pejabat KPDNHEP yang berdekatan

Pusat Informasi & Gerakan Starategik (PIGOS):
+6 03 8882 6088 / +6 03 8882 6245

Whatsapp: +6 019 279 4317

Bilik Gerakan KPDNHEP Negeri (semak senarai nombor talian di portal rasmi KPDNHEP)

Peranan

Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia

Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) merupakan satu saluran alternatif kepada mahkamah sivil yang melindungi hak rakyat sebagai pengguna. Melalui bidang kuasa TTPM, pengguna boleh menfailkan tuntutan tebus rugi bagi pembelian produk dan perkhidmatan dengan jumlah amaun tuntutan tidak melebihi RM50,000 dan terakru dalam masa tiga (3) tahun daripada tunturan itu.

Batasan Bidang Kuasa TTPM

Akta Berkaitan Hak Pengguna